Školení

Jako osvědčení experti na motory MTU se chceme o své znalosti podělit se svými zákazníky. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč je dobré zúčastnit se našeho školení.

Školení proběhne buď ve vašich vlastních prostorech, nebo ve společnosti K & W Drive Systems. V příjemném prostředí se od našich produktových expertů dozvíte všechny potřebné informace. Současně zajišťujeme i stravu a po absolvování závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení.

  • Nabízíme školení řidičů, obsluhy, údržby a diagnostiky, přičemž konkrétní obsah je vždy upraven dle požadavků každého zákazníka.
  • Díky vyšší kvalifikaci zaměstnanců pak nebude docházet k chybám.
  • Vaši zaměstnanci budou schopni provádět diagnostiku, jednoduché opravy a údržbu

Motory MTU A moduly řídicí jednotky motoru

Díky našemu certifikovanému školiteli MTU pro elektroniku, údržbu a produktové školení si pracovníci obsluhy a servisu osvojí všechny vhodné dovednosti. S produktem musí manipulovat pouze vyškolení pracovníci - to je základním předpokladem pro případný úspěch záručních nároků vůči výrobci MTU.

Obsah školení:

  • Produktové školení
  • Školení pro elektroniku
  • Produktové školení pro speciální použití
  • Školení pro údržbu