Opravy

Když nastane technická závada, je nezbytná rychlá, odborná a přímočará pomoc, pokud chcete zamezit prostojům ve výrobě či provozním prodlevám. Naši speciálně vyškolení servisní technici jsou k dispozici 24 hodin denně. Pomohou vám v nouzi a dostane se vám záruky profesionálních oprav s originálními náhradními díly, které budete vyžadovat. 

Zákazníkům provozujícím stacionární zařízení, například kogenerační jednotky, poskytujeme opravy přímo na místě. Tím se výrazně zkracují prostoje a je možné ihned obnovit další provoz.

Mnoho našich zákazníků se spoléhá na skutečnost, že se právě nákladným prodlevám vyhnou. Proto provádíme opravy  i za obtížných podmínek. Naši technici nepracují jen přes den: v případě potřeby pracují i v noci. Naši servisní technici jsou schopni opravit lodní motor, zatímco je loď na vodě, takže zajistí její nepřetržitý provoz. Navíc si někteří zákazníci uchovávají v našich prostorech náhradní motory, aby v případě oprav měli náhradní díl ihned po ruce.

Opravy v naší dílně

Pokud zákazník nepožaduje opravu přímo na místě nebo ji nelze provést, dopravíme motor nebo jeho součásti do naší dílny. Tam opravujeme komerční vozy, nákladní vozidla, autobusy, lodní motory, kalová čerpadla a mnoho dalších zařízení.

Máte tam k dispozici diagnostický software, požadované speciální nástroje, originální náhradní díly a především naše vyškolené servisní techniky.

Neváhejte a obraťte se na nás se svým dotazem!