Výroba elektrické energie

Při výrobě elektrické energie používáme dieselové a plynové generátory.  Mezi hlavní oblasti použití těchto zařízení patří agregáty (pro havarijní nasazení) a kogenerační jednotky v zákaznických verzích.

Výroba elektrické energie pomocí dieselových generátorů

Dieselové generátory se obvykle používají k výrobě elektřiny v místech, která nemají přístup k elektrické síti, popř. kde je požadováno nouzové napájení. To platí zejména pro případy, kdy je nutné zajistit bezpečnost lidských životů a zachovat kritickou infrastrukturu či zabezpečení dat. Z tohoto důvodu je nezbytná instalace systémů nouzového napájení v nemocnicích, stanicích metra nebo datových centrech. Ve stávajících prostorech jsou často instalovány moderní, účinné systémy, které jsou předmětem přísné zákonné regulace.

Společnost K & W Drive Systems se specializuje právě na tyto náročné podmínky a dodává přesvědčivé koncepce a technická řešení pro nouzové generátory. Ať už budete potřebovat instalaci ve stávajícím objektu (např. v nemocnici) nebo v rámci nově plánovaného projektu (prodloužení linka metra), máme pro vás ideální kompletní řešení. Více informací najdete v kapitole elektrocentrály pro havarijní nasazení.


Výroba elektrické energie pomocí plynových generátorů a kogeneračních jednotek

Plynové generátory lze používat výlučně k výrobě elektrické energie. Bylo by ale efektivnější využít kombinaci tepla a elektrické energie (CHP), čímž se podstatně zvyšuje účinnost. Kromě zemního plynu se používá i bioplyn a speciální plyny. Společnost K & W Drive Systems je expertem na kogeneraci (CHP) a dodává na míru šité koncepce kogeneračních jednotek, především všech čistíren odpadních vod, které mohou díky zařazení CHP systému optimálně využívat kvasné plyny. Více informací o tomto tématu lze najít v kapitole Kogenerační jednotky (CHP).