Plynové generátory / kogenerační jednotky

Plynové generátory se používají k výrobě elektrické energie. U kogenerační jednotky (CHP) se ale odpadní teplo z chladicí kapaliny motoru a výfukové plyny využívají ve vnějším topném okruhu díky výměníkům tepla. U kogeneračních (CHP) zařízení je celková účinnost generátoru zvýšena z hodnoty přibližně 30 % - 44 % pro samotnou výrobu elektrické energie asi na 85 % - 92 % pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.

U vytvářené horké vody lze také použít absorpční systém chlazení, který dále produkuje studenou / chlazenou vodu pro klimatizaci. Tomu se říká trigenerace. Příklady použití zahrnují kancelářské budovy, průmyslové závody, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, atd. Navíc výfukové plyny umožňují výrobu páry, kterou výše uvedená odvětví také využívají.

Provoz plynového generátoru poháněného zemním plynem, bioplynem, plynem z čistíren odpadních vod nebo speciálními plyny

Plynové generátory mohou být poháněny zemním plynem, bioplynem, plynem z čistíren odpadních vod nebo jinými speciálními plyny. Mezi možné příklady použití patří veřejné budovy, obytné objekty, průmysl a obchod. V čistírnách odpadních vod je vhodné od určité velikosti používat kogeneraci, která převádí kvasný plyn vytvářený během čištění vod na elektrickou energii a teplo. Obě formy energie jsou při čištění odpadních vod a tvorbě kvasného plynu neustále zapotřebí. Díky této produkci přímo na místě je možné zcela zásadně snížit náklady na provoz čistírny. Díky zařízení na výrobu bioplynu mohou farmy, společnosti zabývající se ekologickou likvidací odpadů a skládky využívat produkovaný bioplyn a pomocí kogenerační jednotky vyrábět elektrickou energii a teplo (na skládkách, přes plynový vrt), takže bude energie skrytá v biogenních odpadech co nejvýhodněji přeměněna na vysoce kvalitní energii, například na elektřinu a teplo / chlad, a to způsobem s neutrální CO2 bilancí. Tím se předejde dalšímu uvolňování CO2 z fosilních paliv při konvenční výrobě těchto druhů energie.

Kogenerační jednotky (CHP) jsou generátory poháněné plynovým zážehovým motorem, ve kterých je kromě vyráběného proudu využíváno odpadní teplo z chladiva motoru a výfukových plynů k vytápění nebo chlazení. Kogenerační jednotky se používají pro dodávku elektrické energie a tepla - kontinuální / při základním zatížení - s paralelním zapojením do sítě, i když je možné je také využívat v nouzovém režimu nebo zcela samostatně.

Přečtěte si více o našich kogeneračních jednotkách (CHP).