Výroba elektrické energie (nouzové napájení)

Výpadky proudu mohou ohrozit lidské životy nebo způsobit vysoké náklady v důsledku přerušení obchodní činnosti nebo ztráty dat. Kromě toho existují právní předpisy, které vyžadují nouzové zásobování elektrickou energií. Nouzové výrobny elektrické energie se tedy používají v nemocnicích, veřejných dopravních sítích (např. metro, letiště), datových centrech a samozřejmě i ve výrobních závodech.

Nouzové generátory zajistí přívod elektrické energie i v případě výpadků napájení. Dieselové motory prokázaly svou účinnost při dodávce nouzové elektrické energie, takže se běžně používají pro dočasné zajištění elektřiny. Elektrocentrály pro havarijní nasazení K & W najdete v nemocnicích, na letištích, v datových centrech, metru i v přenosových soustavách.

Od plánování po uvedení do provozu

Hned od samého začátku vám naši odborníci nabízejí odborné poradenství pro optimální naplánování vašeho zařízení. Podpoříme vás při prvotním plánování, následně naši specialisté na 3D CAD předloží vizualizaci projektu, ve které bude možné zohlednit všechny zákaznické faktory.

Kromě jednotky motoru a generátoru také zohledníme vše, co k tomu patří: Technologie rozvodné skříně, včetně rozvodů, nádrže a odvodného systému, vzduchové technologie a na žádost i kompletní ocelovou konstrukci.

Zajišťujeme realizaci všech potřebných schválení i uvedeme zařízení do provozu. Nabízíme školení zaměstnanců pro zajištění řádného fungování systému o souladu se záručními podmínkami. Mezi nabízené služby patří také údržba, opravy, jakož i generální opravy dieselových motorů.

Naší silnou stránkou jsou na míru šitá provedení a úpravy

Pokud se plánuje instalace ve stávajících prostorech, je možné generátor rozdělit a nainstalovat jej do několika rozdělených rámů. Dieselgenerátory mohou být také dodávány jako stacionární nebo mobilní kontejnerová řešení. Naší prioritou jsou úpravy dle požadavků zákazníka: Nabízíme zcela individuální řešení našich generátorů K & W, popř. upravujeme standardní součásti podle požadavků zákazníka. Jako distributor značky MTU rovněž dodáváme vhodné standardní generátory výrobce MTU Onsite Energy - na žádost s certifikací pro datová centra - podle vašich požadavků.